Paliativní péče v sociálních službách

1,390 

Akreditace číslo: A2023/0943-SP/PC/PP/VP

Pro objednání vložte do košíku požadovaný počet zaměstnanců k proškolení a jejich osobní údaje vyplňte v Pokladně v sekci Seznam účastníků. Po odeslání objednávky se vám ozveme a domluvíme termín, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Popis

Číslo akreditace: A2023/0943-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

Absolventi kurzu získají náhled na problematiku spojenou se stresovými situacemi a vysokou psychickou zátěží, v důsledku náročné práce pracovníka v pomáhajících profesích při setkání se s doprovázením umírajícího a komunikaci s ním a jeho nejbližším okolím. Absolventi budou mít informace jak s rodinami a umírajícím komunikovat, jak poskytovat péči v posledních chvílích života a jak se naučit přijímat smrt jako součást života. Kurz bude vysvětlovat základní pojmy v péči o chronicky nemocné a stárnoucí klienty. Bude popsána tzv. základní, nezbytná paliativní péče v zařízeních sociálních služeb i v domácím prostředí, jako soubor opatření, směřující k podpoře důstojného odchodu klienta a podpora klientů i jeho blízkých. Též bude v základních bodech vysvětlena rozšířená, profesionální paliativní léčba, která bývá poskytována pracovníky týmu paliativní jednotky či zdravotníků z mobilního hospice.

Co mi kurz přinese:

Absolventi budou mít informace jak s rodinami a umírajícím komunikovat, jak poskytovat péči v posledních chvílích života a jak se naučit přijímat smrt jako součást života. Kurz bude vysvětlovat základní pojmy v péči o chronicky nemocné a stárnoucí klienty. Bude popsána tzv. základní, nezbytná paliativní péče v zařízeních sociálních služeb i v domácím prostředí, jako soubor opatření, směřující k podpoře důstojného odchodu klienta a podpora klientů i jeho blízkých. Též bude v základních bodech vysvětlena rozšířená, profesionální paliativní léčba, která bývá poskytována pracovníky týmu paliativní jednotky či zdravotníků z mobilního hospice.

Délka: 8 vyučovacích hodin

Forma studia: kombinovaná

Způsob zakončení kurzu: rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený:

  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Obsah kurzu:

  • Úvod
  • Teorie E. K. Rossové
  • Proces doprovázení
  • Paliativní péče
  • Diskuze, závěr

Lektorský tým:

Mgr. Renata Venclíková