Úvod do problematiky alkoholismu uživatelů sociálních služeb

1,390 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/1172-SP/PC/PP/VP

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Alkoholismus uživatelů sociálních služeb a jeho vliv na poskytování služeb je problémem pro většinu poskytovatelů závažným a mnohdy i neřešitelným. V přednášce bude popsán alkoholismus obecně, alkoholismus seniorů a dalších cílových skupin i s jeho příčinami a důsledky. Další problematickou oblastí je léčba a prevence alkoholismu jako takového. Dalším zásadním problém je také vliv alkoholismu uživatelů na poskytování služeb a vliv standardů kvality na práci s klientem alkoholikem. Jakým způsobem pracovat s uživatelem alkoholikem, pokud tento problém začne zasahovat do kvality poskytování služby. Pracovníci služby si ujasní přístup k těmto uživatelům a osvojí si důležité aspekty práce s nimi.

Název: Úvod do problematiky alkoholismu uživatelů sociálních služeb

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/1172-SP/PC/PP/VP