Je nám velikou ctí, že můžeme spolupracovat s uvedenými sociálními službami.