Standard č. 14 Nouzové a havarijní situace

1,390 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2021/1182-SP/PC/VP

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Cílem programu je seznámit účastníky s obsahem Standardu kvality č. 14, který je součástí Zákona o sociálních službách.108/2006 Sb., tak aby jej mohli aplikovat v praxi. . V průběhu kurzu budou vymezeny základní pojmy v oblasti standardů kvality sociálních služeb, nouzových a havarijních situací. Účastníci se seznámení s jednotlivými kritérii standardu kvality č. 14, budou identifikovány možné nouzové a havarijní situace při poskytování sociálních služeb (různé typy a cílové skupiny sociálních služeb). Odpovíme na otázky, co jsou nouzové a havarijní situace a jak je účinně a efektivně řešit a také jaká jsou preventivní opatření. Dále v rámci kurzu zodpovíme otázky týkající rizik, se kterými se zaměstnanci sociálních služeb nejčastěji setkávají během své praxe. Součástí kurzu je i příprava sociální služby na inspekci kvality z hlediska standardu kvality č. 14.

Název: Standard č. 14 Nouzové a havarijní situace

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2021/1182-SP/PC/VP