Úvod do komunikačních dovedností v sociálních službách

1,390 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/0782-SP/PC/PP/VP

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Cílem kurzu Úvod do komunikačních dovedností v sociálních službách je získání základů klíčových kompetencí v oblasti komunikace s uživateli sociálních služeb. Účastníci kurzu se seznámí s teoretickými i praktickými východisky komunikace se zaměřením na uživatele sociálních služeb. Během kurzu se dozví, jak využívat verbální a neverbální formy komunikace v praxi, včetně základů asertivní komunikace se zaměřením na rozpoznání negativních projevů v komunikaci. Probíranou látku si prakticky vyzkouší na modelových situacích. Po absolvování kurzu bude účastník orientován v praktickém využití komunikačních technik, které pomohou zkvalitnit vztahy s uživateli služeb a jejich rodinnými příslušníky.

Název: Úvod do komunikačních dovedností v sociálních službách

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/0782-SP/PC/PP/VP