Jsme zvyklí pomáhat!

Pomohli jsme na DONIU – PRAGULIC

Podpořili jsme zvířátka v ZOO

Pomohli jsme finančně MORAVĚ a také UKRAJINĚ

Podpořili jsme Women for Women – obědy pro děti