Komunikace se specifickými cílovými skupinami v sociálních službách I.

1,390 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2022/0602-SP/PC/PP/VP

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Kurz Komunikace se specifickými cílovými skupinami v sociálních službách doplňuje vzdělání všech pracovníků v sociálních službách tak, aby se orientovali v problematice cílových skupin vedoucích rizikový způsob života. Účastníci budou seznámeni s technikami navázání vztahu s uživatelem, aby byla práce efektivní a pro samotného uživatele přínosná. Doplní a upevní znalosti o tom, jak s touto skupinou komunikovat a jaké použít komunikační techniky a pomůcky. Důraz bude kladen na individualitu každého jednotlivce. Pracovníci služby si ujasní přístup k těmto uživatelům a osvojí si důležité aspekty práce s nimi.

Název: Komunikace se specifickými cílovými skupinami v sociálních službách I.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2022/0602-SP/PC/PP/VP