Efektivita aneb time management v sociálních službách

1,390 

Akreditace: A2022/1095-SP/PC/PP/VP

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Kurz Efektivita aneb time management v sociálních službách, je určen pro všechny zaměstnance v sociálních službách, doplňuje jejich znalosti v oblasti hospodaření s časem. Cílem je poskytnout účastníkům základní informace o problematice time managementu v pomáhajících profesích. V kurzu se účastníci dozví jak hospodařit se svým časem a naučí se zásadám plánování a řízení času, tak aby jejich činnosti byly efektivní. Účastníci se dozví, jak si určovat priority a naučí se zvládat prokrastinaci. S tím souvisí i zvládání pracovního stresu, který díky získaným vědomostem a dovednostem účastníci budou lépe zvládat.

Název: Efektivita aneb time management v sociálních službách

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2022/1095-SP/PC/PP/VP