Úvod do psychohygieny pomocí relaxačních technik

1,390 

Akreditace: A2022/1096-SP/PC/PP/VP

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Účastníci kurzu získají základní informace o rozvoji a příčinách stresu. Obdrží informace o tom, jak stresu předcházet, jak mu čelit a jak se vyrovnávat s jeho emocionálními následky a jak stres souvisí se syndromem vyhoření. V průběhu kurzu si prakticky vyzkouší některé z relaxačních technik, které jsou snadno využitelné v praxi pracovníků sociálních služeb a více se dozví o vlastních zdrojích. Na kurzu se účastníci také seznámí s pozitivním vlivem těchto technik na předcházení syndromu vyhoření a z toho vyplývajících následných psychických a fyzických problémů. Relaxačními techniky budou vedeny slovním provázením lektora.

Název: Úvod do psychohygieny pomocí relaxačních technik

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2022/1096-SP/PC/PP/VP