Úvod do problematiky supervize a její význam pro pracovníky v sociálních službách

1,390 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2022/0497-SP/PC/PP/VP

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Kurz doplňuje vzdělání účastníků které se týká využití supervize v praxi. Seznámí je se základními informacemi o supervizi a jejím přínosem pro jejich práci s uživateli a je samotné – významem a využitím v sociálních službách, funkcí supervize, supervizní dohodou a kontraktem, s cíli supervize, supervizí v organizaci, supervizi jako prevenci syndromu vyhoření, typech a formách supervize, metodách supervize, pravidly vedení supervizního rozhovoru, zpětné vazbě. Kurz upevní postoje pracovníků k pozitivnímu významu supervize a jejím přínosu k celkové kvalitě služby.

Název: Úvod do problematiky supervize a její význam pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2022/0497-SP/PC/PP/VP