Etika v sociální práci – úvod do problematiky

1,390 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/1173-SP/PC/PP/VP

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Cílem kurzu je seznámit účastníky s etikou sociální práce při poskytování sociální služby. Účastníci se seznámí s etickým kodexem sociálních pracovníků, s právním zajištěním ochrany práv uživatelů. V kurzu budou probrána témata věnovaná základním lidským právům, situacím kdy může docházet k porušování práv uživatelů sociálních služeb, budou probírány situace ve kterých může docházet ke střetu zájmů, ochrany osobních údajů, opatření omezující pohyb, zásady spolupráce s rodinou, přijímání darů. Cílem kurzu je upevnit znalosti účastníků, aby se mohli při své práci lépe orientovat v etických otázkách, tak lépe řešit situace týkající se uživatelů. Informace získané na kurzu pomohou pracovníkům při zvyšování kvality poskytované služby.

Název: Etika v sociální práci – úvod do problematiky

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/1173-SP/PC/PP/VP