Detaily kurzu

Číslo akreditace: A2022/0498-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

Kurz Úvod do krizové intervence v sociálních službách upevňuje dovednosti sociálních pracovníků a doplňuje vzdělání pracovníků v sociálních službách: Cílem je poskytnout účastníkům základní informace o problematice krizové intervence v pomáhajících profesích. Vysvětluje pojem krize a definuje její příčiny. Definuje pojem krizová intervence a její základní formy. Zabývá se třífázovým modelem krizové intervence – navázáním kontaktu a vztahu, realizací a ukončením krizové intervence. Podle typu kontaktu s klientem vysvětluje prezenční a distanční formy pomoci. Zabývá se fázemi krize dle Kübler-Rossové. Vnímá krizi jako životní situaci, která pro každého znamená něco jiného a má subjektivní charakter. Nedílnou součástí kurzu je diskuse a výměna zkušeností jednotlivých účastníků vzdělávacího programu, jejich názory a vztah k tématu. Program je vždy přizpůsoben požadavkům a potřebám jednotlivých pracovních pozic podle formy a druhu sociálních služeb.

Co mi kurz přinese:

Po absolvování kurzu lépe pochopíte principy krizové intervence a budete jistější při poskytování okamžité pomoci lidem, kteří se ocitají v krizových situacích.

Délka: 8 vyučovacích hodin

Forma studia: online

Způsob zakončení kurzu: rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený:

  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Sociálním pracovníkům
  • Neformálním pečovatelům
  • Vedoucím pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Obsah kurzu:

  • Úvod
  • Co je krize? Příčiny rozvoje krize
  • Rizikové faktory a typy krizí
  • Vývojová stadia krize a projevy uživatele v krizi
  • Krizová intervence a práce s uživatelem v krizi
  • Závěrečné informace, zhodnocení přínosu kurzu

Přihláška

Např. 1. 1. 1970
Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v patičce webu.