Číslo akreditace: A2022/1095-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

Kurz Efektivita aneb time management v sociálních službách, je určen pro všechny zaměstnance v sociálních službách, doplňuje jejich znalosti v oblasti hospodaření s časem. Cílem je poskytnout účastníkům základní informace o problematice time managementu v pomáhajících profesích. V kurzu se účastníci dozví, jak hospodařit se svým časem a naučí se zásadám plánování a řízení času, tak aby jejich činnosti byly efektivní. Účastníci se dozví, jak si určovat priority a naučí se zvládat prokrastinaci. S tím souvisí i zvládání pracovního stresu, který díky získaným vědomostem a dovednostem účastníci budou lépe zvládat.

Co mi kurz přinese:

*

Délka: 8 vyučovacích hodin

Forma studia: prezenční

Způsob zakončení kurzu: rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený:

  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Obsah kurzu:

  • Úvod
  • Zdroje neefektivity