Úvod do práce na IP s kartami potřeb Libereckého kraje

1,390 

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/0781-SP/PC/VP

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Kurz Úvod do individuálního plánování je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách i pro pracovníky v manažerských pozicích, kteří se potýkají se způsobem a smyslem individuálního plánování v práci s uživatelem. Kurz vede účastníky k lepšímu pochopení individuálního plánu a jeho smyslu pro uživatele i je samotné. Účastníci poznají, že výsledkem individuálního plánování je služba poskytovaná tak, aby byly naplněny individuální potřeby uživatele, zatímco samotný individuální plán není výsledkem, ale nástrojem plánování. Účastníci jsou seznámeni s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. na individuální plánování a s pomocí výkladu a řízené diskuze zjišťují, co z těchto požadavků vyplývá pro praxi jejich služby: Co se plánuje a vyhodnocuje? Jak a kdy se vyhodnocuje “společně s uživatelem”? Co jsou osobní cíle? Jak lze plány zaznamenávat? Na příkladech z vlastní praxe mají účastníci možnost vyzkoušet si týmové uvažování o potřebách uživatele, cílech spolupráce a možných krocích k jejich naplňování.

Název: Úvod do práce na IP s kartami potřeb Libereckého kraje

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/0781-SP/PC/VP