Jak se aktivně bránit syndromu vyhoření

1,390 

Akreditace: A2018/0650-SP/PC/VP

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314.

Popis

Hlavním cílem kurzu Jak se aktivně bránit syndromu vyhoření je nabídnout účastníkům potřebné množství informací a dovedností, které jim pomohou efektivně zvládat psychickou náročnost jejich profese a včas rozeznávat různé příznaky a projevy stresu, které mohou vést až k nežádoucímu stavu syndromu vyhoření, který je formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání. Což je způsobeno dlouhodobou zátěží spojenou s řešením situací s emocionálním nábojem, které jsou obtížně řešitelné a účastníci potřebují umět tyto situace následně zpracovat tak, aby na nich nezanechávaly emocionální následky spojené s následnou vyčerpaností jak psychickou, tak i fyzickou a zhoršenou adaptabilitou. Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy. Syndrom vyhoření nejčastěji postihuje osoby vykonávající pomáhající profese. Cílem kurzu je nabídnout účastníkům vhled do problematiky, naučit je rozeznávat potenciální stresory s ohledem na osobnostní rysy jednotlivých účastníků, naučit je rozpoznat negativní projevy psychické zátěže a zabránit tak nežádoucím stavům vedoucích až k syndromu vyhoření. Účastníci kurzu budou seznámeni s možnostmi efektivního zvládání zátěžové a stresogenní situace v pomáhajících profesích.

Název: Jak se aktivně bránit syndromu vyhoření

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2018/0650-SP/PC/VP

Ze všech médií na nás to hlásí. Jak o sebe pečuji? Co rád/a dělám? Pojďme společně probrat tuto otázku, jak s ní pracovat.