Detaily kurzu

Číslo akreditace: A2020/0872-PK

Popis kurzu:

Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách na pozici Pracovník v sociálních službách a zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří potřebují doplnit svou kvalifikaci dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb. Obsah kurzu splňuje požadavky vyhlášky č. 505/2006 Sb. Kurz je sestaven z obecné a zvláštní části. Teoretická část se skládá z vyhláškou stanovených okruhů. Lektoři, kteří v kurzu školí mají mnohaletou praxi.

Co mi kurz přinese:

Po absolvování kurzu máte otevřené dveře do všech typů sociálních služeb, které se v ČR poskytují. Je to pestrá paleta příležitostí k uplatnění nově nabytých vědomostí a vašich schopností. Čeká na Vás práce, která dává smysl!

Délka: 155 vyučovacích hodin (z toho 40 hodin praxe)

Forma studia: prezenční

Způsob zakončení kurzu: závěrečný test

Komu je kurz určený: uchazečům o zaměstnání v sociálních službách nebo zaměstnancům v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci

Vstupní předpoklady:

 • věk 18 let a více
 • dokončené základní vzdělání
 • trestní bezúhonnost
 • psychické a fyzické předpoklady

Obsah kurzu:

 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,
 • úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,
 • základy ochrany zdraví,
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,
 • sociálně právní minimum,
 • metody sociální práce.
 • základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
 • základy výuky péče o domácnost,
 • odborná praxe,
 • krizová intervence,
 • úvod do problematiky zdravotního postižení,
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

Přihláška

Níže prosím vyplňte přihlášku do kurzu. Na základě uvedených údajů Vám bude vystavena faktura na vratnou zálohu ve výši 1/3 ceny kurzu. Pokud požádáte o úhradu Úřad práce, bude Vám tato záloha vrácena po dokončení kurzu. Pokud si kurz budete platit sám/sama, záloha se Vám odečte z celkové ceny kurzu.

Např. 1. 1. 1970
Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v patičce webu.