Detaily kurzu

Efektivita aneb time management

Číslo akreditace: A2022/1095-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

Kurz Efektivita aneb time management v sociálních službách, je určen pro všechny zaměstnance v sociálních službách, doplňuje jejich znalosti v oblasti hospodaření s časem. Cílem je poskytnout účastníkům základní informace o problematice time managementu v pomáhajících profesích. V kurzu se účastníci dozví, jak hospodařit se svým časem a naučí se zásadám plánování a řízení času, tak aby jejich činnosti byly efektivní. Účastníci se dozví, jak si určovat priority a naučí se zvládat prokrastinaci. S tím souvisí i zvládání pracovního stresu, který díky získaným vědomostem a dovednostem účastníci budou lépe zvládat.

Co mi kurz přinese:

Získáte základní znalosti o efektivitě a naučíte se lépe hospodařit s časem, budete efektivnější při vykonávání své práce, budete umět lépe určovat priority, postupovat od důležitějších a naléhavějších úkolů k těm méně naléhavým. Budete umět efektivněji organizovat svůj čas a tím také lépe zvládat pracovní stres.

Délka: 8 vyučovacích hodin

Způsob zakončení kurzu: rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený:

  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Sociálním pracovníkům
  • Neformálním pečujícím
  • Vedoucím pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Obsah kurzu:

  • Úvod
  • Zdroje neefektivity
  • Plánování a stanovování cílů
  • Efektivní komunikace
  • Skupinová a individuální práce
  • Závěrečné informace, zhodnocení přínosu kurzu

Přihláška do kurzu

Např. 1. 1. 1970
Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v patičce webu.